Dilay Süloğlu Kimdir?
Dilay Süloğlu, lisans öğrenimine Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümüne başarı bursuyla kabul alarak, 2013 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Öğrenim yıllarında Bilişsel Davranışçı Terapi, Hipno-terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Travma Psikolojisi, Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri, Farkındalık, Kabul ve Kararlılık Stratejileri üzerine eğitimlerini tamamladı.
Nişantaşı Davranış bilimleri enstitüsünde 6 ay boyunca yetişkin ve ergenlerle gelişimsel/psikolojik takip çalışmalarına katıldı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri servisinde klinik alan çalışmalarını yürüttü. University of Vienna’ da psikoloji alan projesini tamamladı.
Ağustos 2013 itibariyle, özel okul ve kurumlarda eğitim-bireysel danışmanlık hizmeti verdikten sonra, Haziran 2014’te Özel Akademi Hastanesinde çalışmalarına devam etti. Mart 2016 tarihinden beri, VM Medical Park Kocaeli Hastanesinde klinik çalışmalarını sürdürmektedir.
Yetişkin, çocuk, ergen ve çift terapisi alanında Bilişsel Davranışçı Terapi, Hipnoterapi ve Çözüm Odaklı Psikoterapi yaklaşımlarıyla çalışmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?
Bilişsel davranışçı terapiyi basitçe ifade etmek istersek, olayları algılama biçimimizin duygusal tepkilerimizi etkilediği gerçeğine dayanan bir terapi yöntemidir. Amaç danışanın güncel sorunlarını çözmekle beraber, aynı zamanda kişinin yaşamı boyunca sorunlarını anlamakta ve yeniden biçimlendirmekte kullanabileceği özel birtakım beceriler öğretmektir. Bu beceriler çarpık(işlevsiz) düşünceleri saptamak, inançları değiştirmek, çevreyle yeni bir bağ kurmak ve davranış değişikliğidir. Çözümde kullanılan sözel ve davranışsal yöntemler bilimsel ilkelere ve öğrenme kuramlarına dayalıdır.

Hipnoterapi Nedir?
Hipnoz, dikkatin yoğunlaştığı ve telkin alma yeteneğinin arttığı , uyku ile uyanıklık arası bir bilinç halidir. Hipnoterapi ise, danışanın dalgınlık ve konsantrasyon durumunu kullanarak bilinç ve bilinçaltına yönelik olarak uzman tarafından uygulanan destekleyici bir terapi yöntemidir. Hipnoz altında kişinin düşünsel dirençleri ortadan kalkmış durumdadır. Zihin rahat ve gevşemiş durumdadır. Verilen telkinlere açıktır. Hipnoterapist tarafından belirlenen bir çerçevede danışana ihtiyacı olan konu ile ilgili telkinler verilmektedir. Hipnozdan uyanamamak/çıkamamak gibi bir algı, bilinen en yaygın yanlış inançlardan biridir. Hipnoterapi sırasında danışanın iradesi dışında hiçbirşey gerçekleşmez, danışan kontrolünü kaybetmez. Kısaca hipnoz, istemediğiniz davranış ve alışkanlıklarınız üzerinde kontrol kazanmanıza yardımcı olurken, geliştirmek ve değiştirmek istediğiniz konularda hızlı sonuçlar almanızı sağlayabilir. Özellikle depresyon, kaygı bozukluğu, öfke problemi, fobiler, sigara bırakma, obsesif-kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, psikolojik kaynaklı kronik ağrı semptomlarının azaltılmasında sıkça kullanılır.