Bireysel terapi, yetişkin kişiyle yapılan bir psikoterapi türüdür. Seans süreleri 50-60 dakika aralığındadır. Görüşmeler yüzyüze gerçekleştirilir.

Çocuk ve ergen terapisi, çocuğun düşünce-duygu-davranış akışında yaşanan güçlüklere yardımcı olunan teknik ve uygulamaları kapsar. Görüşmeye anne ve babanın birlikte katılımı faydalı olacaktır. Öfke kontrolü, karşıt gelme bzoukluğu, davranış ve uyum problemleri, saldırganlık, yalan söyleme, uyku problemleri, alt ıslatma, korkular, kardeş kıskançlığı, panik bozukluk, sosyal fobi, okul stresi, ergenlik problemleri, aile içi sorunlar ve boşanma, gelişimsel takip en sık ele alınan konulardır.

Aile ve çift terapilerinde aileyi ya da ilişkiyi oluşturan bireylerin görüşmeye katılım göstermesi gerekir. Görüşme süresi 80-100 dakika aralığındadır.

-WISC-R Zeka Testi
6-16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Çocuğun genel bilişsel yeteneğini ölçmekte ve bu yeteneğini temsil eden bir IQ puanı vermektedir. Yaklaşık 1-1,5 saat sürede tamamlanır.
-Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi
0-6 yaş arasında yer alan bebeklere ve çocuklara uygulanan gelişim tarama testidir. İnce motor, kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve özbakım becerilerini ölçer. Uygulama esnasında ebeveynlerden en az birinin çocuğun yanında olması gerekir.
-AGTE Gelişim Tarama Envanteri
0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. 0-3 aydan başlayarak 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişim, zihinsel beceriler, ince motor, kaba motor, sosyal gelişim ve özbakım becerileri puanlanır. Değerlendirme ebeveynlerden en az biri ve çocukla birlikte yapılır.
-Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
Çocuklardaki görsel algı problemlerini ve yeteneklerini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılır. 4-8 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan bir performans testidir.
-MMPI – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir kişilik testidir. Kişilik yapısının ve psikopatolojisinin belirlenmesinde yardımcı olmak için uygulanır. 16 yaşından büyük herkese uygulanabilir. Yaklaşık 1-1,5 saat sürede tamamlanır.

İşyerimde Psikolog
Şirket, ofis veya işyeri çalışanlarına verimlilik ve performansı arttırma amaçlı iletişim becerileri, iş stresi, depresyon, öfke problemleri konularını kapsayan seminer programıdır.
Seminer Konuları
-Etkili ve ikna edici iletişim
-Motivasyon
-Liderlik Stratejileri
-Problem Çözme Becerileri
-Stres ve Kriz Yönetimi
-Beden Dili
”İşyerimde Psikolog” için iletişime geçebilirsiniz..

Anne-Baba Okulu
Anne ve babaların çocuklarının ihtiyaçlarını anlayan, ruhsal yönden sağlıklı, özgüven sahibi, sosyal ilişkileri gelişmiş, yaşam becerisi kazanmış çocuklar yetiştirmesini destekleyen bir programdır.
”Anne-Baba Okulu” tüm kreş, anaokulu ve okulların velilerine/çalışanlarına yönelik oluşturulmuş bir seminer programıdır.
Seminer Konuları
-Çocuk ve Ergen Psikolojisi
-Aile İçi İletişim
-Destekleyici Ebeveyn Tutumları
-Başarıyı Arttırmada Ailenin Rolü
”Anne-Baba Okulu” için iletişime geçebilirsiniz..